OFERTA

Sesja indywidualna

Czas trwania sesji: minimum 1,5 h

Zapraszam Ciebie do pracy ze mną, kiedy jesteśmy tylko my i w ciszy, intymności, spokoju przyjrzeć się temu, co chcesz w swoim życiu i sobie zmienić.

Jestem nastawiona na Ciebie, wsłuchuję się w Twój świat, w Twoją historię. Jesteś ciałem, umysłem i duszą. Dlatego pracujemy nad całością, patrzymy jakie blokady, zastoje, traumy masz w ciele, umyśle i duszy. I z pomocą Siły Wyższej uwalniamy, abyś żyła/ żył w prawdzie, szczęściu, radości, zdrowiu i obfitości.

350,00 

Jeśli zechcesz, będę Twoją przewodniczką na drodze do siebie, Twojego szczęścia i spełnienia.

Na sesji, w pełnym bezpieczeństwie, przyjrzymy się temu, co Cię zatrzymuje w Twoim życiu, aby móc to uwolnić.

Zasługujesz na pełne szczęście, dobrostan i wolność. Daj sobie szansę.

 

Jak przygotować się do sesji?

 • przygotuj dla siebie ustronne, bezpieczne miejsce, aby Ci nikt nie przeszkadzał
 • zarezerwuj dla siebie minimum 1,5 h czasu
 • miej ze sobą coś do picia i coś do notowania, czasami się przydają
 • pomyśl z czym, z jakim problemem, zastojem, tematem chcesz popracować, co chcesz zmienić w swoim życiu, jaki rezultat osiągnąć
 • bądź otwarta/otwarty sercem na zmiany, czeka Cię podróż w głąb siebie, aby doświadczyć jak CUDOWNĄ OSOBĄ JESTEŚ

 

Warunki sesji indywidualnej. Zakup sesji jest potwierdzeniem Twojej zgody na te warunki.

ZASADY WSPÓŁPRACY – KLIENT

 1. Odpłatność. Koszt 1 sesji psychoterapeutycznej online, telefonicznej lub bezpośrednio w gabinecie wynosi 350 zł – obowiązuje płatność przelewem przed sesją na wskazany numer konta. Wpłata na konto jest potwierdzeniem rezerwacji. W tytule przelewu należy wpisać datę sesji.
 2. Tryb odwoływania sesji. O każdej nieobecności Klient powinien poinformować Terapeutę (za pomocą wiadomości tekstowej) najpóźniej na 48 godzin przed umówionym spotkaniem. Jeśli ten czas jest krótszy od wymienionego, Klient zobowiązany jest do pokrycia całości kosztów sesji, która się nie odbyła. Zmiana terminu sesji na inny nie wiąże się z dodatkowymi kosztami pod warunkiem, że nastąpi na 48 godzin przed umówionym spotkaniem.
 3. Spóźnienia. Spóźnienie wynikające ze strony Klienta skraca czas sesji, spotkanie nie jest przedłużone. Gdy spóźnienie nastąpi ze strony Terapeuty, zobowiązany jest on wówczas przedłużyć spotkanie o czas spóźnienia lub zagwarantować, że kolejna sesja w zależności od dyspozycji Klienta będzie dłuższa.
 4. Przerwanie psychoterapii. Następuje w sytuacji nie przyjścia na spotkanie i braku informacji co do dalszej chęci spotykania się.
 5. Sposób kończenia terapii. W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z terapii.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY – TERAPEUTA

Obowiązkiem terapeuty jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta. Z tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

 1. Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej.
 2. W przypadku konieczności zmiany terminu sesji ze strony Terapeuty, jego obowiązkiem jest poinformować o tym Klienta i ustalić nowy termin spotkania.
 3. W przypadku konieczności odwołania sesji przez terapeutę, ten zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie klienta nie później niż 48 godzin przed umówioną sesją. Jeżeli odwołanie sesji nastąpi później, to niezależnie od przyczyny odwołania terapeuta zobowiązuje do przeprowadzenia sesji w nowym terminie.
 4. Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, obraża lub łamie zasady współpracy terapeutycznej (m.in. systematyczne nieprzychodzenie na sesje, nieodwoływanie ich lub odwoływanie w ostatniej chwili).
 5. Terapeuta powinien odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania go o tym i zaproponowania innego rozwiązania.

Listy od Moniki

Zapisz się na mój newsletter i otrzymuj powiadomienia o nowych wpisach na blogu, warsztatach oraz czwartkowych bezpłatnych livach.

Listy od Moniki

Zapisz się na mój newsletter i otrzymuj powiadomienia o nowych wpisach na blogu, warsztatach oraz czwartkowych bezpłatnych livach.